Bàner

Col·laboracions

El grup Medrecover ha tingut una política activa en el desenvolupament de col·laboracions externes que aporten la interdisciplinarietat necessària per abordar qüestions centrals de la conservació dels ecosistemes litorals. El grup manté activa una xarxa de col·laboracions que li permeten abordar treballs que tenen en compte disciplines tan diverses com ara la hidrologia, l’esclerocronologia, la genètica, la microbiologia, la modelització de poblacions i tècniques de radioseguiment.

Jean-Claude Romano, Université de la Corse (França). El Dr. Romano ens aporta la seva experiència en l’anàlisi i la gestió dels registres de temperatura obtinguts en diferents localitats de la Mediterrània (Catalunya, Provença, Còrsega, Balears...). Aquests registres seran clau per analitzar el paper del canvi climàtic sobre els ecosistemes litorals.

Marc Bally, Centre d’Oceanologie de Marseille (França). El Dr. Bally és especialista en microbiologia ambiental. A través d’aquesta col·laboració s’està estudiant el paper que desenvolupen els bacteris en el desencadenament de les mortalitats massives d’invertebrats marins que s’han observat durant els darrers anys al llarg del litoral mediterrani.

Daniel Vieulzeuf, Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille CNRS (França) i Paolo Montagna, Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, ICRAM (Roma, Itàlia). L’objectiu d’aquesta col·laboració és determinar el potencial del corall vermell (Corallium rubrum) i del corall Cladocora caespitosa com a proxy per avaluar els canvis dels patrons ambientals en el passat. Els resultats esperats ens ajudaran a entendre l’impacte de l’actual canvi climàtic sobre espècies clau dels ecosistemes bentònics.

Institut Geographique Nationale (França) i companyia Starlab. Amb aquesta cos’estan desenvolupant eines informàtiques de segmentació semiautomàtica d’imatges submarines. La posada a punt de mètodes eficaços d’anàlisi d’imatges facilitaran i alleujaran enormement el tractament de les fotografies i la gestió de les dades al mateix temps que esdevindran una contribució important per a la caracterització de la dinàmica de les poblacions i de les comunitats bentòniques, i especialment en l’avaluació dels impactes de les pertorbacions. Per a més informació vegeu: www.seascapesoft.org

Rick Starr, Moss Landing Marine Laboratories (San José University, EUA). El Dr. Starr és especialista en tècniques de telemetria per conèixer els patrons de moviment d’espècies marines. Amb aquesta col·laboració estem estudiant els moviments de diverses espècies de peixos i grans decàpodes per tal de millorar el coneixement de la seva biologia i ecologia, i també per determinar l’efectivitat des les reserves marines en el manteniment de les seves poblacions.

Daniel F. Doak, Department of Zoology and Physiology of the University of Wyoming (EUA). El professor Doak és especialista en l’anàlisi de la viabilitat de poblacions d’espècies de vida llarga. L’objectiu d’aquesta col·laboració és el desenvolupament de models demogràfics de les espècies model de MedRecover per tal d’explorar els impactes de les pertorbacions antròpiques sobre en aquestes espècies clau.

Pierre Drap, Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes (França). Amb la col·laboració amb Dr. Drap estem aplicant tècniques fotogramètriques a l’estudi de la dinàmica de poblacions del corall vermell.

Mike Graham, Moss landing Marine Laboratories (San Jose University, EUA). La col·laboració amb el Dr. Graham es basa en l’estudi dels processos que afecten l’estructura i la dinàmica de les comunitats algals als mars temperats, des d’escales locals fins a escales globals, juntament amb una xarxa internacional d’investigadors que lidera.

Enric Ballesteros, Rafel Coma, Iosune Uriz, Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB–CSIC). La col·laboració amb aquests investigadors es basa sobretot en l’estudi d’aspectes bàsics de l’ecologia d’espècies clau d’algues, gorgònies i esponges i del funcionament dels ecosistemes bentònics litorals.