Banner

Others

Rossi S, Bramanti L, Gori A, Orejas C (editors) (2017) Marine Animal Forests. Springer, Switzerland

Rossi S, Bramanti L, Gori A, Orejas C  (2017) An overview of the animal forests of the world. In: Rossi S, Bramanti L, Gori A, Orejas C (eds.) Marine Animal Forests. Springer, Switzerland

Pelejero C, Ros JD & Simó R (2016) Ecosistemes marins i costaners, In: Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya (J. Martín-Vide, ed.):263-290. Barcelona: Generalitat de Catalunya i Institut d’Estudis Catalans.

Ros JD (2016) La producció primària, la base de tot. In: La pesca a la Mediterrània (J. L. Sánchez, ed.):11-18. Sant Vicent del Raspeig: Publicacions de la Universitat d’Alacant.

Kersting DK (2016) Cambio climático en el medio marino español: impactos, vulnerabilidad y adaptación (Climate change in the seas of Spain: impacts, vulnerability and adaptation). Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid.

Prat N., Ros JD. & Peters F (2015) Biografía científica del profesor Ramon Margalef López. In: Ramon Margalef, ecólogo de la biosfera. Una biografía científica (Prat, N., Ros, J. D. & Peters, F., eds.): 19-99. Barcelona: Universitat de Barcelona, Fundació Agbar.

Ros JD & Gili JM (2015) Four decades of research on the Medes Islands. Contributions to Science, 11:75-83

Capdevila P, Aspillaga E, Casado C, Canals E, Linares C, Hereu B (2015) Population status of white gorgonian Eunicella singularis (Esper, 1791) in Port-Cros National Park (Provence, France, NW Mediterranean). Travaux scientifiques du Parc National de Port-Cros

García M, Weitzman B, Pinedo S, Cebrian E, Ballesteros E (2015) First Report on the Distribution and Impact of Marine Alien Species in Coastal Benthic Assemblages Along the Catalan Coast. The Handbook of Environmental Chemistry pp 1-22

Hereu B, Linares C, Diaz D, Sala E, Garrabou J, Zabala M (2014) Long-term monitoring of sea urchin populations in the nw mediterranean: Integrating processes and factors acting at different spatial and temporal scales. CLIMATE CHANGE PERSPECTIVES FROM THE ATLANTIC: PAST, PRESENT AND FUTURE. Universidad de La Laguna

Hereu B, Aspillaga E, Capdevila P, Linares C, Pagès M (2014) Estudi de les poblacions de briozous de la Reserva Marina de les Illes Medes com a indicadors de l’efecte de la freqüentació de submarinistes sobre les comunitats bentòniques. Informes tècnics per a la direcció del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Ros JD (2014) Ramon Margalef, el ecólogo total. Investigación y ciencia, 452:11-13

Ros JD (2014). On environmental conservation in the Mediterranean region. Sobre la conservación ambiental en la región mediterránea. Quaderns de la Mediterrània, 20/21:75-80, 190-194.

Hereu B, Capdevila P, Aspillaga E, Casado C, Canals E, Linares C (2014) Indicateurs espèces thermophobes: État des populations de la gorgone blanche Eunicella singularis dans le Parc national de Port-Cros. Informes tècnics per a la direcció del Parc Nacional de Port-Cros (França)

Hereu B, Romero J, Díaz D, Aspillaga E, Capdevila P, García-Rubies A, Garrabou J, Linares C, López-Sendino P, Martínez-Ricart A, Mascaró O, Montero I, Pérez M, Sanmartí N, Zabala M (2014) Seguiment de la biodiversitat marina al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Informe 2014. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Servei d'Espais Naturals Protegits.

Hereu B, Barriocanal C, Capellà J, Cruañas R, Illa E, Martí E, Puigserver D, Quintana X, Sierra J (2013)  Evaluación y diagnosis de los sistemas naturales del Baix Ter. (pp. 1 - 129).  Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN: 978-84-475-3722-8.

Ros JD (2013) Ramon Margalef i l’escola margalefiana. In: Ecosistemes dels Països Catalans (David Bueno, ed.):16-23. Enciclopèdia Catalana. Barcelona

Ballesteros E, Coma R, Linares C, Ribes M, Gori A (2013) Els boscos de gorgònies. Pag 96-97. In: Atles d’ecosistemes dels Països Catalans (dir. D. Bueno): 76-77. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. CL.

Ballesteros E, E Cebrian, J Ros (2013) El bentos marí. In: Atles d’ecosistemes dels Països Catalans (ddir. D. Bueno) .Enciclopèdia Catalana, Barcelona. CL.

Ballesteros, E, E Cebrian, DK Kersting, E Serrano, E Sala (2013) Els fons rocosos superficials. In: Atles d’ecosistemes dels Països Catalans (dir. D. Bueno): 86-87. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. CL.

Ballesteros E, E Cebrian, J Garrabou, D Diaz, A Garcia-Rubies, N Teixidó (2013). El coral·ligen. In: Atles d’ecosistemes dels Països Catalans (dir. D. Bueno): 92-93. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. CL.

Ballesteros E, M Canals, E Cebrian (2013) La cartografia del bentos marí. In: Atles d’ecosistemes dels Països Catalans (dir. D. Bueno): 102-103. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. CL.

Ballesteros, E., E. Cebrian, C. Rodríguez-Prieto, A.A. Ramos-Esplà (2013). El grapissar. In: Atles d’ecosistemes dels Països Catalans (dir. D. Bueno): 106-107. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. CL.

Ballesteros, E., E. Cebrian, J. Camp (2013). Les badies. In: Atles d’ecosistemes dels Països Catalans (dir. D. Bueno): 146-147. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. CL.

Ballesteros, E., E. Cebrian, J. Romero, M. Pérez (2013). La vegetació submergida de les badies. In: Atles d’ecosistemes dels Països Catalans (dir. D. Bueno): 152-153. Enciclopèdia Catalana, Barcelona. CL.

Otero M, Cebrian E, Francour P, Galil B, Savini D (2013) Monitoring Marine Invasive Species in Mediterranean Marine Protected Areas (MPAs): A strategy and practical guide for managers. Medpan North project. Malaga, Spain: IUCN. 136 pages. ISBN: 979-2-8317-1615-2

Madurell T, Orejas C, Requena S, Gori A, Purroy A, Lo Iacono C, Sabatés A, Dominguez-Carrió C, Gili JM (2012) The benthic communities of the Cap de Creus Canyon. In: Würtz M (ed.) Mediterranean Submarine Canyons: Ecology and Governance. Gland, Switzerland and Malaga, Spain: IUCN, pp. 123-132.

Requena S, Madurell T, Domínguez-Carrió C, Gili JM (2012) Description of the ecology of the Gulf of Lions shelf and slope area and identification of the areas that may deserve to be protected. Contract N° 59/2011 Regional Activity Centre for Specially Protected Areas (RAC/SPA), Tunis. 80 pages.

Hereu B and Quintana X (eds.) (2012) “El fons marí de les illes Medes i el Montgrí: quatre dècades de recerca per a la conservació”. Càtedra d'Ecosistemes Marins Mediterrànis, Museu de la Mediterrània, Torroella de Montgrí.

Ros JD (2012) Rachel Carson, sensitive and perceptive interpreter of nature. Contributions to Science, 8 (1):23–32

Sala, E, & JBC Jackson (2011) Lessons from coral reefs. Pages 193-203 in: JBC Jackson, KE Alexander & E Sala (eds.) Shifting Baselines: The past and future of ocean fisheries. Island Press, Washington, DC

Jackson, JBC, KE Alexander & E Sala  (2011) Shifting Baselines: The past and future of ocean fisheries. Island Press, Washington, DC. 296 pp.

C Linares, M Zabala , J Garrabou, R Coma, D Díaz, B Hereu, L Dantart (2010) Assessing the impact of diving in coralligenous communities. The usefulness of demographic studies of red gorgonian populations. Travaux scientifques de Parc National de  Port-Cros (France) 24: 161-184

Garrabou, J., Aurelle, D., Bally, M., Linares, C., Ledoux, J.-B., Bianchimani, O., Mokhtar-Jamaï, K., Cebrian, E. (2009) MEDCHANGE: an interdisciplinary project to promote Mediterranean marine biodiversity conservation face to global change. Proceedings of the first symposium on the conservation of the coralligenous and other calcareoos concretions RAC/SPA publ. Tunis: 201-204.

Ballesteros E, Pinedo S, Martínez-crego B, Vich MA, Díaz-valdés M, Terradas M, Casas E, Cefali M (2009) “Avaluació de la qualitat ambiental de les masses d'aigua costaneres utilitzant les macroalgues i els macroinvertebrats bentònics com a bioindicadors”. In: Conselleria de Medi Ambient, Govern de les Illes Balears (eds) Ponències I Jornada científico-tècnica Directiva Marc de l'Aigua.

Goñi, R., Díaz, D. (2009) Langosta Roja. Especies Marcadas. En: Estudios de marcado y recaptura de especies marinas. Temas de Oceanografía. Ed. C.Cabello. Instituto Español de Oceanografía. Ministerio de Ciencia e Innovación.

Linares, C., Coma, R., Garrabou, J., Bianchimani, O., Drap, P., Serrano, E., Zabala, E. (2009) Contribution to the conservation of coralligenous communities through studies on population ecology of Mediterranean gorgonians. Proceedings of the first symposium on the conservation of the coralligenous and other calcareoos concretions. RAC/SPA publ. Tunis: 106-112.

Cebrian E. (2008). Ecotoxicology of heavy metals in marine sponges: different and contrasting effects of heavy metals on different biological levels. Aquatic Toxicology Focus. Novapublishers. Hauppauge, NY. ISBN: 978-1-60456-192-0.

Cebrian, E., & Ballesteros, E. (2007) Invasion of the alien species Lophocladia lallemandii in Eivissa-Formentera (Balearic Islands). In: Proceedings of the Third Mediterranean Symposium on Marine Vegetation (Marseilles, 27-29 Mars 2007), C. Pergent-Martini & S. El Asmi (eds.): 34-41.

Levin & Sala, E. (2006) Connectivity in marine systems Chapter 7 in: K. Crooks (ed.), Ecological Connectivity. Academic Press San Diego.