Banner

Master students

2017

 • Angela Olvera Pascual Estudi de la distribució, demografia i estat de conservació de les poblacions de corall vermell (Corallium rubrum L. 1758). Treball de Fi de Grau. Universitat de Barcelona. Supervisors: Joaquim Garrabou, Cristina Linares.
 • Download: Master Report

2016

 • Graciel·la Rovira Mestres. Efectes de la temperatura en les fases inicials de l'alga de profunditat Cystoseira zosteroidesMàster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí Universitat de Barcelona. Supervisors: Bernat Hereu Fina, Cristina Linares.
 • Download: Master Report
 • Carlota Ruiz. Spatial population genetic structure in a pristine red coral population and conservation implications. Màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí Universitat de Barcelona. Supervisors: Jean-Baptiste Ledoux
 • Download: Master Report

2015

 • Donna Dimarchopoulou. Long-term dynamics in the coralligenous community. Erasmus fellowship. Supervisor: Joaquim Garrabou.
 • Download: Master Report
 • Guillem Corbera. The role of gorgonians as engineering species, in the structure and diversity of benthic communities. University of Southampton. Supervisors: Laura Grange & Josep-Maria Gili
 • Download: Master Report
 • Meritxell Fabregas. Estudio del potencial reproductor de la gorgonia Eunicella cavolinii en la plataforma continental del Cap de Creus. Universitat de Barcelona. Supervisors: Josep-Maria Gili & Creu Palacín
 • Download: Master Report
 • Ariadna Martínez. New Insights about Antartic gorgonians (Octocorallia, Primnoidae) age, growth and their potential as a paleorecords. Universitat de Barcelona. Supervisors: Josep-Maria Gili & Creu Palacín
  Download paper: Martinez-Dios et al. 2016 Deep-Sea Research
 • Download: Master Report
 • Alba Medrano. Resposta a llarg termini de les poblacions de gorgonia vermella al Parc Nacional de Port-Cros. Universitat de Barcelona. Supervisors: Cristina Linares & Joan LLuis Riera
 • Download: Master Report
 • Maria Montseny. Ecologia tròfica d’Eunicella cavolinii (Anthozoa, Alcyonacea): Efecte de la densitat sobre la taxa de captura. Universitat de Barcelona. Supervisors: Josep-Maria Gili & Cristina Linares
 • Download: Master Report
 • Marta Pagés. Estudi de l’impacte del busseig sobre les comunitats de briozous en el Parc Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. Universitat de Barcelona. Supervisors Cristina Linares & Bernat Hereu
 • Download: Master Report
 • Janire Salazar. Patrons de distribució i abundancia de gorgònies en comunitats prístines (Alta Antàrtida). Universitat de Barcelona. Supervisors: Josep-Maria Gili & Creu Palacín
 • Download: Master Report

2013

 • Jana Verdura. Efectes de les mortalitats massives en el coral·ligen al Parc Nacional de Cabrera. University of Barcelona. Supervisors: Emma Cebrián & Cristina Linares
 • Download: Master Report
 • Pol Capdevila. Dinàmica de les poblacions de Paracentrotus lividus i Arbacia lixula al Parc Nacional de Port-Cros: Seguiment a llarg termini (1981-2003). University of Barcelona. Supervisors: B. Hereu & JL Riera
 • Oscar Pauner. Gradients latitudinals i efectes antropogènics en les comunitats de fondària de Cystoseira zosteroides. Perspectives per a la conservació. University of Barcelona. Supervisor: B. Hereu
 • Maša Frleta-Valic. Population genetic structure of Paramuricea clavata (Risso, 1826) in the eastern Adriatic as revealed by microsatellite markers. University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Biology. Supervisors: J.B. Ledoux. Download: Master Report

2012

 • Cristina Jimenez. Revalorant la cultura local: el paper del coneixement ecològic local per entendre l'evolució de les comunitats marines a les Illes Medes. University of Barcelona. Supervisors: B. Hereu & C. Linares
 • Download: Master Report
 • Paola Garcia. Dinàmica de la comunitat del coral·ligen del Parc Nacional de Port-Cros (França): efecte de la mortalitat massiva de 1999 i de la invasió de Caulerpa racemosa var. cylindracea. University of Barcelona. Supervisor: N. Teixidó
 • Download: Master Report
 • Francesca Pancaldi. Long-term demographic traits in the red coral Corallium rubrum populations: implications for conservation and management plans. University of Barcelona. Supervisors: C. Linares & J. Garrabou
 • Download: Master Report

2011

 • Clara Casado. Estudi de la reproducció de Cladocora caespitosa a la Reserva Marina de Columbretes. University of Barcelona. Supervisor: C. Linares
 • Download: Master Report
 • Marina Garcia. Recovery of red coral Corallium rubrum colonies after fishing events in the Marseilles area (France). University of Barcelona. Supervisors: C. Linares & J. Garrabou
 • Download: Master Report
 • Silvia Jozami. Usos i impactes de l'activitat humana a la costa del Montgrí i les Illes medes, implicacions per a la gestió. University of Barcelona. Supervisors: A. Lorente & B. Hereu
 • Download: Master Report
 • Aurora Martinez. Revisió de la cartografia bionòmica de les Illes Medes. University of Barcelona. Supervisors: B. Hereu & C. Linares
 • Download: Master Report

2010

 • Rebeca Hernández. Combined effects of temperature and irradiance on Womersleyella setacea growth and survival. University of Barcelona. Supervisor: E. Cebrian
 • Elisabet Bonfill. Population dynamics of the soft coral Alcyonium acaule in the NW Mediterranean Sea: a five-year study. University of Barcelona. Supervisor: N. Teixidó
 • Download: Master Report

Back